24–26 SIERPNIA | PARYŻ, FRANCJA

Dołącz do nas w Paryżu podczas naszej
drugiej edycji festiwalu Rock en Seine!

Welcomes you

We support music initiatives throughout Europe.
Choose which country you’d like to learn more about.